Home
Despre organizaţie
Activităţi
Ştiri
Presă
Contacte
www.respi.org

Bine aţi venit.                                         
Respiraţia a Doua Moldova
.

Ştiri

Reportaj

CENTRUL NAŢIONAL DE RESURSE PENTRU PERSOANELE ÎN ETATE VA PROMOVA DREPTURILE BĂTRÎNILOR DIN MOLDOVA

Chişinău, 14 noiembrie. (INFOTAG). Centrului Naţional de Resurse pentru Persoanele în Etate, inaugurat la 14 noiembrie la Chişinău, în cadrul proiectului ”Consolidarea Reţelei Societăţii Civile pentru a reduce sărăcia şi excluderea socială a persoanelor în etate din Moldova”, finanţat de Delegaţia Uniunii Europene din Kiev, va promova drepturile persoanelor vîrstinice.

Potrivit Agenţiei INFOTAG, Irina Baicalov, directorul organizaţiei nonguvernamentale „Respiraţia a doua pentru oamenii în etate şi inactivi” a precizat că centrul are 12 filiale în diferite raioane ale ţării şi va elabora Strategia Naţională pentru îmbătrînire, care va servi drept îndrumător în acţiunile societăţii civile la elaborarea politicilor de includere a persoanelor în etate şi a reformelor instituţionale. La centru vor fi elaborate materiale informativ-educative pentru familiarizarea mai ampla a populaţiei despre imbătrînire şi despre modul de a trai activ fiind în etate.

”Vor fi organizate seminare pentru a angaja actorii publici şi societatea civilă în elaborarea Strategiei Naţionale pentru îmbătrînire, efectuate cercetări/consultaţii pentru elaborarea unor activităţi-model pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai care ar contribui la generarea venitului şi reintegrarea în societate a oamenilor în etate”, a menţionat Baicalov.

INFOTAG precizează: ONG “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi” lucrează cu persoanele în etate din anul 1998. Principalele activităţi ale organizaţiei sînt crearea serviciilor comunitare pentru persoanele în etate şi muribunzi, protecţia drepturilor vîrstnicilor, instruirea şi diseminarea materialelor informative.


14.11.2006 ©INFOTAG

Home
Despre organizaţie
Activităţi
Ştiri
Presă
Contacte

Uniunea Europeana

Respiratia a Doua Moldova

Acest website a fost creat cu suportul financiar al Comisiei
Europeane. Continutul acestei website este responsabilitatea HelpAge International si "Respiratia a doua" si nu neaparat
reflecta opinia Uniunii Europene.

© 2007 Toate drepturile sunt rezervate - Respiraţia a Doua